ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Üzletszabályzat része, az Üzletszabályzat rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

Adatkezelő adatai: Nash Trade Kft.

Székhely: 1068, Budapest, Király utca 80.
Cégjegyzék szám: 01-09-199752
Adószám:  25101184-2-42
Ügyfélszolgálati email cím: info@nashhungary.hu
Megbízott adatkezelő személy: Szoták Zoltán
Elérhetősége: 06-30-197-9083

1.     A Nash Trade Kft.  (a továbbiakban mint Üzemeltető) az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
2.     A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
3.     A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.
4.     A Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Facebook, Instagram, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.
5.     Az Üzemeltető  minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
6.     A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.
7.     A Felhasználó személyes adatait akkor is törli az Üzemeltető, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
8.     A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.
9.     Törlés helyett az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.
10.   Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 

I. Felhasználói adatok

 

Kezelt adatok köre

Oldalunkon nincs regisztráció, ezért az online vásárlással összefüggésben kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím, szállítási és számlázási név, cím (város, irányítószám, utca, házszám), email cím, megjegyzés (nem kötelező), egyedi vásárlási azonosító, vásárlási információk. Az egyes szolgáltatások igénybevétele esetén kezelt további adatok: kedvenc termékek listája.

Adatkezelés célja

Webáruház mint Szolgáltatás üzemeltetése:

a)      a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
b)     a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
c)      a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
d)     a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés;
e)     a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
f)       webáruház esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
g)      a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az utolsó rendeléstől számított 3 évig tart.

A fenti adatokat a vásárolt áru függvényében tároljuk, de minimum 1 évig a reklamációs folyamatok végett. Egyes termékek esetében ez az időtartam 3 év is lehet, a termékek garanciális ideje végett, és ennek következtébena könnyebb azonosítás végett tároljuk a vásárlásod adatiat a saját rendszerünkben.
Ezekhez az adatokhoz csak a Nash Trade Kft.  kollégái férhetnek hozzá!

A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az Nash Trade Kft. a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Amennyiben a rendelés kapcsán nem került számla kiállításra, a rendelési adatokat a polgári jogi igény elévüléséig, azaz 5 évig tárolja a Nash Trade Kft.

Adatkezelési nyilvántartási szám

Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

 

II. Egyéb adatkezelési tudnivalók

Kedvencek

A kedvenc termékek listája folyamatosan bővíthető, illetve a profilnévre kattintva elérhető ’Kedvenceim’ menüpont alatt törölhető. A kedvenc termék(ek) ismerősnek való megküldése során a Nash Trade Kft. nem rögzíti a Felhasználó és ismerőse nevét és email címét.

Adathelyesbítés

A számlázási és szállítási adatok a vásárlás folyamata során, valamint ha már véglegesítésre került a rendelés, akkor a rendelés automatikus visszaigazolása után az Ügyfélszolgálati telefonszámon keresztül (+36-30-197-9083), vagy elektronikus levél formájában az info@nashhungary.hu címre küldve módosíthatóak.

Adattörlés

A Felhasználó kérheti adatai törlését, amelyet elektroniukus levél formájában az info@nashhungary.hu email címre kell megküldenie. Az adatok törlésére a kérelem megérkezését követő 2 munkanapon belül kerül sor.

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat
info@nashhungary.hu email címen, vagy a Nash Store 2040 Budaörs Építők útja 2-4.

A Nash Trade Kft.  az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

Amennyiben a vásárló szóbeli panaszának az Üzemeltető nem adott helyt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 5 évig köteles az ügy dokumentumait megőrizni.

Adatbiztonság

A Nash Trade Kft.  megbízásából MédiaCenter Hungary Kft. –nél (6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. II/6) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Adatfeldolgozó

Az Üzemeltető adatfeldolgozóként a nashhungary.hu webshop működését lehetővé tevő informatikai rendszer üzemeltetése körében a Nash Trade Kft.-t, a szállítás kivitelezéséhez az Express One Hungary Kft.-t (1239, Budapest, Európa u.12.) veszi igénybe.
A Vásárlói egyedi e-mailek kiküldése az Üzemeltető rendszerén keresztül valósul meg.

III. Cookiek kezelése

Mi és a partnereink is cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk, amikor a Nashhungary webáruházát használja, például cimkék és pixelek („Cookie-k”), hogy vásárlói élményed személyesebbé tegyük és javítsunk azon, valamint, hogy megfelelő online hirdetéseket mutassunk neked. Az alábbi blokk még több információt tartalmaz a Cookie-kal kapcsolatosan, ideértve azt is, hogy hogyan használjuk őket, és hogy hogyan gyakorolhatod a sütikkel kapcsolatos jogaidat.

Hogyan használjuk a Cookie-kat?

A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépeden vagy a mobil eszközödön tárolódnak, így az általad használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogatsz. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy időről időre hogyan használod a szolgáltatást és a tartalmat. A Cookie-k segítenek a Nashhungary webáruházban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, és a Te  vásárlói élményének javításában.

A működéshez nélkülözhetetlen cookie-k

A testreszabott kiszolgálás elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a Felhasználó számítógépét, amely törlésre kerül a böngésző program bezárásával.
Kényelmi funkciók érdekében a böngésző bezárásáig böngésző cookie tárolja a kosában elhelyezett termék(ek) azonosítóját és a megtekintett termékek listáját, így az adott session alatt a számlázási és szállítási adatok megadását követően is elérhető a kosár tartalma.

 

 

Teljesítményt biztosító sütik (analitika)

A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjt látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. Ezek a sütik nem képesek téged személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük nevedet és e-mail címedet; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítik, mely alapján nem tudnak téged azonosítani.
További információk a Google sütijeiről: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

A sütik (cookies) ellenőrzése, kezelése és kikapcsolása

 

Böngésző beállítása

Böngésződben lehetőséged van a sütik beállításait megváltoztatni és kezelni. A legtöbb böngészőnél alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan elfogadja, amelyet aztán később módosíthat a felhasználó.

Habár a sütiket le is tilthatod vagy korlátozhatod, kérjük, megfontoltan járj el ezzel kapcsolatban, hiszen weboldalunk problémamentes működéséhez elengedhetetlen a sütik használata, így azok tiltása hatással lehet a weboldal használhatóságára, bizonyos funkciók működésére.

Anonim Google Analytics sütik kikapcsolása

Ahhoz, hogy megakadályozd, hogy a Google Analytics sütik rád vonatkozó információkat gyűjtsenek, telepítened kell egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) a böngészőjébe.
Erről további információkat az alábbi linkeken találsz:

  • A sütik letilthatók a Google szolgáltatásaiban is, a Google reklámok letiltására vonatkozó oldalán: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
  • A felhasználó gépén tárolt Google információkat az alábbi oldalon lehet kezelni: https://www.google.com/settings/ads/preferences/

Google adatvédelem és biztonság” témában tovább olvashatsz itt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresd fel az alábbi weboldalakat:
http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe
Google Analytics Cookie-k:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Harmadik fél számára kiadott adatok

Alapvetően csak kollégáink férhetnek hozzá adataidhoz, akik titoktartási szerződéssel garantálják, hogy ezeket más félnek nem adják ki. Bizonyos esetekben webáruházunk használatához illetve a rendelések véglegesítése végett továbbítanunk kell partnereink felé. Az alábbi táblázatban tájékozódhatsz arról, hogy kinek és mi okból továbbíthatjuk adataid.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Adatfeldolgozó neveCímeMiért továbbítjuk adataidat nekik
   
MédiaCenter Hungary Kft.6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. II/6.A webáruházunk technikai üzemeltetéséért felelős cég, ők azok, akik a szervert biztosítják, ahol elérhető a webáruházunk.
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.1022 Budapest. Törökvész út 30/A.A számlázóprogramunk, itt kerülnek kiállításra számláink.
Google Inc.Mountain View KaliforniaAnalitikai és marketing célú adatokat kapnak meg sütiken keresztül. Ezeknek kezeléséről fentebb írtunk.
Express One Hungary Kft1239 Budapest, Európa u. 12.Kiszállító partnerünk segítségével házhozszállítás esetén nekik köszönhetően kapjátok meg csomagjaitokat.
   

Kérdésed van?

Bármilyen, adataidat is érintő kérdéssel fordulj hozzánk bizalommal az info@nashhungary.hu címen, bizonyosan tudunk segíteni felmerült kérdésedben.

Shopping Cart

BEJELENTKEZÉS

REGISZTRÁCIÓ